Zdjęcia z naszych realizacji

Schemat układu pomiarowego elektrowni wiatrowej
realizacje

Nasze przykładowe prace.

Zobacz zdjęcia wybranej części z kilku tysięcy naszych prac wykonawczych oraz projektów. 

Projekty techniczne

Projekty techniczne

Skrzyżowanie przyłącza NN z drogą
Schemat układu pomiarowego elektrowni wiatrowej
Schemat oświetlenia ulicznego
Schemat instalacji w oczyszczalni ścieków
Schemat sieci kablowej NN

Stacje transformatorowe

Stacje transformatorowe

Stacja transformatorowa STSpb 20/250 zasilająca hydrofornię w m. Holendry Giewartowskie
Rozdzielnia nn w stacji miejskiej
Stacja transformatorowa miejska na osiedlu Chorzeń w Koninie

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne

Skrzynka rozdzielcza w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Skrzynka rozdzielcza w biurowcu

Linie niskiego napięcia

Linie niskiego napięcia

Linia nn po przebudowie na osiedlu Zemełki w Koninie
Słup narożny wirowany w linii nn na osiedlu Zemełki w Koninie
Złącze kablowe pomiarowe na osiedlu Chorzeń w Koninie
Linia napowietrzna nN po przebudowie

Linie średniego napięcia

Linie średniego napięcia

Słup odłącznikowy w linii SN 15 kV zasilającej RTCN Żółwieniec
Linia SN 15 kV 3×AFl-70 zasilająca RTCN Żółwieniec
Linia SN w budowie do składowiska odpadów komunalnych w rejonie Kleczewa

Linie telefoniczne

Linie telefoniczne

Szafa kablowa telefoniczna
Słupek kablowy telefoniczny

Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne

Szafa dystrybucyjna
Szafa dystrybucyjna
Punkt energetyczno – logiczny

Oświetlenia uliczne

Oświetlenia uliczne

Oświetlenie uliczne w m. Złotków
Oświetlenie na osiedlu Chorzeń w Koninie
Oświetlenie ulicy Piłsudskiego w Koninie – strona południowa

Kontakt

PHU „Elmix” s.c.
ul. Spółdzielców 26
62-510 Konin

601 749 082

601 749 083

elmix.kn@pro.onet.pl